درباره من

تحلیل گر ، تریدر و مدرس بازارهای مالی از سال 1387

تریدر 100%
تحلیل گر 100%
مدرس 100%
دوره های من