نمایش یک نتیجه

دوره روابط بین تایم فریم ها

غیرحضوری
نقیصه ها به عنوان اهداف قطعی قیمت و زمان تاچ آنها، رابطه تایم فریم ها جهت تشخیص ضعف و قدرت ادامه حرکت از تایمی به تایم دیگر این دوره در حال تکمیل میباشد
3
5,000,000 تومان